მინერალური წყალი “ბორჯომი” შეფუთვას ცვლის. სასმელი, რომელსაც თითქმის 130 წელია მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში იცნობენ, სექტემბრიდან განახლებული ვიზუალით გამოჩნდება ბაზარზე. რედიზაინის ფარგლებში, ი"> მინერალური წყალი “ბორჯომი” შეფუთვას ცვლის. სასმელი, რომელსაც თითქმის 130 წელია მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში იცნობენ, სექტემბრიდან განახლებული ვიზუალით გამოჩნდება ბაზარზე. რედიზაინის ფარგლებში, ი" /> მინერალური წყალი “ბორჯომი” შეფუთვას ცვლის. სასმელი, რომელსაც თითქმის 130 წელია მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში იცნობენ, სექტემბრიდან განახლებული ვიზუალით გამოჩნდება ბაზარზე. რედიზაინის ფარგლებში, ი"> მინერალური წყალი “ბორჯომი” შეფუთვას ცვლის. სასმელი, რომელსაც თითქმის 130 წელია მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში იცნობენ, სექტემბრიდან განახლებული ვიზუალით გამოჩნდება ბაზარზე. რედიზაინის ფარგლებში, ი" >

“ბორჯომი” შეფუთვას ცვლის

  • 5 min read
  • Aug 31, 2020
  • 0 Comments
  • 0 shares
 
">

მინერალური წყალი “ბორჯომი” შეფუთვას ცვლის. სასმელი, რომელსაც თითქმის 130 წელია მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში იცნობენ, სექტემბრიდან განახლებული ვიზუალით გამოჩნდება ბაზარზე. რედიზაინის ფარგლებში, იცვლება ეტიკეტის ფორმა და თავსახურის იერსახე. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, უკვე არსებული ცნობილი ლოგო უფრო თანამედროვე და გამომსახველობითი გახდება და ბრენდის გამბედავ ხასიათს წარმოაჩენს. “ბორჯომი” ახალი შეფუთვის დეტალებს ასე განმარტავს: მწვანე თავსახური ამობურცული წარწერით ყურადღებას ამახვილებს სასმელის ინდივიდუალობაზე. ვერცხლისფერი ასახავს სიმსუბუქეს და ხაზს უსვამს პრემიალობას.ზედა ეტიკეტზე ვერტიკალურად დატანილმა ბრენდის სახელწოდებამ და განახლებულმა შრიფტმა არსებული შეფუთვა უფრო თანამედროვე და დახვეწილი გახადა. QR-კოდი ქვედა ეტიკეტზე, პროდუქტის შესახებ საჭირო ინფორმაციის სწრაფად მისაღებადაა.

 
">მინერალური წყალი “ბორჯომი” შეფუთვას ცვლის. სასმელი, რომელსაც თითქმის 130 წელია მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში იცნობენ, სექტემბრიდან განახლებული ვიზუალით გამოჩნდება ბაზარზე. რედიზაინის ფარგლებში, იცვლება ეტიკეტის ფორმა და თავსახურის იერსახე. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, უკვე არსებული ცნობილი ლოგო უფრო თანამედროვე და გამომსახველობითი გახდება და ბრენდის გამბედავ ხასიათს წარმოაჩენს. “ბორჯომი” ახალი შეფუთვის დეტალებს ასე განმარტავს: მწვანე თავსახური ამობურცული წარწერით ყურადღებას ამახვილებს სასმელის ინდივიდუალობაზე. ვერცხლისფერი ასახავს სიმსუბუქეს და ხაზს უსვამს პრემიალობას.ზედა ეტიკეტზე ვერტიკალურად დატანილმა ბრენდის სახელწოდებამ და განახლებულმა შრიფტმა არსებული შეფუთვა უფრო თანამედროვე და დახვეწილი გახადა. QR-კოდი ქვედა ეტიკეტზე, პროდუქტის შესახებ საჭირო ინფორმაციის სწრაფად მისაღებადაა.

 

 
">

მინერალური წყალი “ბორჯომი” შეფუთვას ცვლის. სასმელი, რომელსაც თითქმის 130 წელია მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში იცნობენ, სექტემბრიდან განახლებული ვიზუალით გამოჩნდება ბაზარზე. რედიზაინის ფარგლებში, იცვლება ეტიკეტის ფორმა და თავსახურის იერსახე. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, უკვე არსებული ცნობილი ლოგო უფრო თანამედროვე და გამომსახველობითი გახდება და ბრენდის გამბედავ ხასიათს წარმოაჩენს. “ბორჯომი” ახალი შეფუთვის დეტალებს ასე განმარტავს: მწვანე თავსახური ამობურცული წარწერით ყურადღებას ამახვილებს სასმელის ინდივიდუალობაზე. ვერცხლისფერი ასახავს სიმსუბუქეს და ხაზს უსვამს პრემიალობას.ზედა ეტიკეტზე ვერტიკალურად დატანილმა ბრენდის სახელწოდებამ და განახლებულმა შრიფტმა არსებული შეფუთვა უფრო თანამედროვე და დახვეწილი გახადა. QR-კოდი ქვედა ეტიკეტზე, პროდუქტის შესახებ საჭირო ინფორმაციის სწრაფად მისაღებადაა.

 
">
 
">

მინერალური წყალი “ბორჯომი” შეფუთვას ცვლის. სასმელი, რომელსაც თითქმის 130 წელია მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში იცნობენ, სექტემბრიდან განახლებული ვიზუალით გამოჩნდება ბაზარზე. რედიზაინის ფარგლებში, იცვლება ეტიკეტის ფორმა და თავსახურის იერსახე. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, უკვე არსებული ცნობილი ლოგო უფრო თანამედროვე და გამომსახველობითი გახდება და ბრენდის გამბედავ ხასიათს წარმოაჩენს. “ბორჯომი” ახალი შეფუთვის დეტალებს ასე განმარტავს: მწვანე თავსახური ამობურცული წარწერით ყურადღებას ამახვილებს სასმელის ინდივიდუალობაზე. ვერცხლისფერი ასახავს სიმსუბუქეს და ხაზს უსვამს პრემიალობას.ზედა ეტიკეტზე ვერტიკალურად დატანილმა ბრენდის სახელწოდებამ და განახლებულმა შრიფტმა არსებული შეფუთვა უფრო თანამედროვე და დახვეწილი გახადა. QR-კოდი ქვედა ეტიკეტზე, პროდუქტის შესახებ საჭირო ინფორმაციის სწრაფად მისაღებადაა.

 
">მინერალური წყალი “ბორჯომი” შეფუთვას ცვლის. სასმელი, რომელსაც თითქმის 130 წელია მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში იცნობენ, სექტემბრიდან განახლებული ვიზუალით გამოჩნდება ბაზარზე. რედიზაინის ფარგლებში, იცვლება ეტიკეტის ფორმა და თავსახურის იერსახე. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, უკვე არსებული ცნობილი ლოგო უფრო თანამედროვე და გამომსახველობითი გახდება და ბრენდის გამბედავ ხასიათს წარმოაჩენს. “ბორჯომი” ახალი შეფუთვის დეტალებს ასე განმარტავს: მწვანე თავსახური ამობურცული წარწერით ყურადღებას ამახვილებს სასმელის ინდივიდუალობაზე. ვერცხლისფერი ასახავს სიმსუბუქეს და ხაზს უსვამს პრემიალობას.ზედა ეტიკეტზე ვერტიკალურად დატანილმა ბრენდის სახელწოდებამ და განახლებულმა შრიფტმა არსებული შეფუთვა უფრო თანამედროვე და დახვეწილი გახადა. QR-კოდი ქვედა ეტიკეტზე, პროდუქტის შესახებ საჭირო ინფორმაციის სწრაფად მისაღებადაა.

 

 
">

მინერალური წყალი “ბორჯომი” შეფუთვას ცვლის. სასმელი, რომელსაც თითქმის 130 წელია მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში იცნობენ, სექტემბრიდან განახლებული ვიზუალით გამოჩნდება ბაზარზე. რედიზაინის ფარგლებში, იცვლება ეტიკეტის ფორმა და თავსახურის იერსახე. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, უკვე არსებული ცნობილი ლოგო უფრო თანამედროვე და გამომსახველობითი გახდება და ბრენდის გამბედავ ხასიათს წარმოაჩენს. “ბორჯომი” ახალი შეფუთვის დეტალებს ასე განმარტავს: მწვანე თავსახური ამობურცული წარწერით ყურადღებას ამახვილებს სასმელის ინდივიდუალობაზე. ვერცხლისფერი ასახავს სიმსუბუქეს და ხაზს უსვამს პრემიალობას.ზედა ეტიკეტზე ვერტიკალურად დატანილმა ბრენდის სახელწოდებამ და განახლებულმა შრიფტმა არსებული შეფუთვა უფრო თანამედროვე და დახვეწილი გახადა. QR-კოდი ქვედა ეტიკეტზე, პროდუქტის შესახებ საჭირო ინფორმაციის სწრაფად მისაღებადაა.

 

Featured in Blog

თიბისი აკადემიაში, რისკების მართვის მიმართულებით სწავლა, თიბისის მიერ სრულადაა დაფინანსებული. პროგრამას სპეციალურად მოწვეული, სფეროს პროფესიონალი მენტორები გაუძღვებიან და სტუდენტებს ანალიტიკური თუ ტექნიკური უნარების და ცოდნის შეძენაში დაეხმარებიან.

თიბისი აკადემიაში, რისკების მართვის მიმართულებით სწავლა, თიბისის მიერ სრულადაა დაფინანსებული. პროგრამას სპეციალურად მოწვეული, სფეროს პროფესიონალი მენტორები გაუძღვებიან და სტუდენტებს ანალიტიკური თუ ტექნიკური უნარების და ცოდნის შეძენაში დაეხმარებიან.

თიბისი აკადემიაში, რისკების მართვის მიმართულებით სწავლა, თიბისის მიერ სრულადაა დაფინანსებული. პროგრამას სპეციალურად მოწვეული, სფეროს პროფესიონალი მენტორები გაუძღვებიან და სტუდენტებს ანალიტიკური თუ ტექნიკური უნარების და ცოდნის შეძენაში დაეხმარებიან.